Φάση Σελήνης Monday 19th August
Φθίνουσα Σελήνη
Φωτεινότητα 89%
Θέση του Ήλιου 05:22:52
1 ώρες : 22
λεπτά ακόμα

Ανατολή Ηλίου
Αζιμούθ 59.34°
Ανύψωση -15.82°
Αν. Σελήνης/Δύση Σελήν.
Αν. Σελήνης: Mon 19th-Aug-2019 20:31
Δύση Σελήν.: Mon 19th-Aug-2019 08:05
Νέα Πανσέληνος: Sat 14th-Sep-2019
Νέα Σελήνη:Fri 30th-Aug-2019
Φάση Σελήνης 18 Ημέρες Παλιά
Ανατολή Ηλίου/Δύση Ηλίου
Ανατολή Ηλίου: Σήμερα (06:16) 06:44
Δύση Ηλίου: Σήμερα 20:14 (20:41)
Φως Ημέρ. 13:30
Σκοτάδι 10:30
 CSS/SVG/PHP scripts by weather34.com © 2015-2019