Φάση Σελήνης Tuesday 25th January
Τελευταίο Τέταρτο
Φωτεινότητα 55%
Θέση του Ήλιου 04:40:48
2 ώρες : 53
λεπτά ακόμα

Ανατολή Ηλίου
Αζιμούθ 88.24°
Ανύψωση -34.58°
Αν. Σελήνης/Δύση Σελήν.
Αν. Σελήνης: Wed 26th-Jan-2022 00:25
Δύση Σελήν.: Tue 25th-Jan-2022 10:41
Νέα Πανσέληνος: Wed 16th-Feb-2022
Νέα Σελήνη:Tue 1st-Feb-2022
Φάση Σελήνης 22 Ημέρες Παλιά
Ανατολή Ηλίου/Δύση Ηλίου
Ανατολή Ηλίου: Σήμερα (07:04) 07:33
Δύση Ηλίου: Σήμερα 17:42 (18:12)
Φως Ημέρ. 10:07
Σκοτάδι 13:51
 CSS/SVG/PHP scripts by weather34.com © 2015-2022